ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ


Οδηγός για την οικολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις εναλλακτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα!

infos network - Green Greece - Πράσινη Ελλάδα. Ιστότοπος με συνδέσμους σχετικούς με την Οικολογία, την Πράσινη ανάπτυξη, την Βιολογική καλλιέργεια και διατροφή, τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος.
infos network
Έρευνα και Πληροφορία στο Διαδίκτυο


ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Σύνδεσμοι (links) προς τις κυριώτερες οικολογικές οργανώσεις στην Ελλάδα.
Σύνδεσμοι (links) προς υπηρεσίες, εταιρίες και ιστότοπους που έχουν σχέση με τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας (φωτοβολταϊκα, ανεμογεννήτριες, κλπ) καθώς και την Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική.   

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  
Σύνδεσμοι (links) προς υπηρεσίες, εταιρίες και ιστότοπους που έχουν σχέση με την ανακύκλωση πρώτων υλών, χημικών αποβλήτων και οργανικών απορριμάτων.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
Σύνδεσμοι (links) προς υπηρεσίες, εταιρίες και ιστότοπους που έχουν σχέση με τα βιολογικά προϊόντα, την βιολογική καλλιέργεια και την κατανάλωση και αγορά ειδών διατροφής.

ΥΓΕΙΑ
Σύνδεσμοι (links) προς υπηρεσίες, εταιρίες και ιστότοπους που έχουν σχέση με την υγεία και την φυσική μας κατάσταση.

ΡΥΠΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ
Σύνδεσμοι (links) προς υπηρεσίες, εταιρίες και ιστότοπους που έχουν σχέση με την ρύπανση του περιβάλλοντος, τις κλιματολογικές αλλαγές και την υπερθέρμανση του πλανήτη.

ΠΟΔΗΛΑΤΟ 
Σύνδεσμοι (links) προς συλλόγους, υπηρεσίες και ιστότοπους που έχουν σχέση με το ποδήλατο σαν μεταφορικό μέσο, σαν άθλημα και σαν διασκέδαση.

ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ 
Σύνδεσμοι (links) προς συλλόγους, υπηρεσίες και ιστότοπους που έχουν σχέση με τους πεζούς, το περπάτημα και την ορειβασία.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 
Σύνδεσμοι (links) προς υπηρεσίες, εταιρίες και ιστότοπους που έχουν σχέση με την εθελοντική συμμετοχή σε κοινωφελείς δραστηριότητες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Σύνδεσμοι (links) προς ιστότοπους σχετικούς με την οικολογία καθώς και τα οικολογικά κόμματα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ: